Wpisy

W dniu 28 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy III d wraz z wychowawczynią Barbarą Wiatrowicz i bibliotekarką Elżbietą Rusiecką udali się na spotkanie autorskie z pisarką Kaliną Jerzykowską, które odbyło się w MBP. Pani Kalina Jerzykowska – teatrolog, dziennikarka, autorka musicali, piosenek dla zespołów dziecięcych, książek horrorów o Koszmariuszu i Horroracie…

Pisarka już od pierwszych chwil zapanowała nad audytorium, zwracając się bezpośrednio do każdego dziecka po imieniu. Mówiła o  swojej twórczości, o  amerykańskiej wnuczce, która nie umiała wymówić r, ale się nauczyła. Pokazała, w jaki sposób książka może inspirować do różnych zabaw językowych i ortograficznych. Wybrała uczniów z sali, którzy mieli za zadanie przeczytać wierszyki o różnych porach roku, które były naszpikowane głoskami: s, sz, c, cz, dz. Zapoznała nas z książką pt. Kantor wymiany liter, w której za pomocą śmiesznych wierszy wyjaśnia zasady ortografii.

Na zakończenie złożyła autografy w zakupionych książkach przez uczestników spotkania.

 

 

KONKURS „PIĘKNIE CZYTAM” W KLASACH II-III

Uczniowie klas drugich i trzecich zostali zaproszeni do udziału w szkolnym konkursie „Pięknie czytam”. W dniu 26 kwietnia 2017 r. do czytelni przybyli przedstawiciele klas drugich i trzecich wyłonieni w etapach klasowych. Każdą klasę reprezentowała dwójka uczniów. Łącznie do konkursu przystąpiło 16 dzieci.

Po powitaniu, organizatorki dla dodania odwagi uczestnikom konkursu, poprosiły rodziców uczniów z klasy drugiej i trzeciej o przeczytanie wierszy i łamańców językowych, których czytanie wywołało śmiech i radosną atmosferę.

Uczniowie klas drugich czytali fragmenty z książek o przygodach Tupcia Chrupcia Elizy Piotrowskiej, a uczniowie klas trzecich Martynki wg. Gilberta Delahaye’a.

Uczestnicy konkursu nie znali wcześniej czytanych tekstów. Wykazali się poprawną dykcją, intonacją, odpowiednim tempem podczas czytania. Poprawność czytanych tekstów oceniała komisja: w-ce dyrektor Anna Denisiak oraz przedstawicielki RR Agnieszka Janicka, Małgorzata Górnicka.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni książkami, a laureaci dodatkowo pamiątkowymi dyplomami.

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Konkurs przygotowały i prowadziły: D. Chopkowicz, E. Rusiecka

Wyniki konkursu:

Klasy III

I m. Hanna Fidor z kl. III d

II m. Alicja Giersok z kl. III c

III m. Paulina Fudala z kl. III b