Preprocesor SASS musiał powstać i musiał zastąpić leciwą technologię CSS – operowanie na zmiennych robi robotę. Popełniłem taką oto przykładową stronę i uwaga bez użycia JavaScript tylko HTML i CSS wsparty SASS.