Mirek Czyżykiewicz śpiewa: tak się zaczyna każda misja, znaleźć człowieka, swoją przystań, urządzić po swojemu fragment świata.
Znalazłem swoją przystań, czego i Wam życzę.